UYARI: Park bahçe ve yeşil alanlar yeniden açılmış olsa da bazı hizmetler mevcut değildir. COVID-19 sırasında park operasyonlarıyla ilgili en son ayrıntılar için burayı tıklayın.
“Yeşil Alan Yönetim Sistemi Strateji Belgesi” Strateji Geliştirme Çalıştayı Gerçekleşti

“Yeşil Alan Yönetim Sistemi Strateji Belgesi” Strateji Geliştirme Çalıştayı Gerçekleşti

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ve BİMTAŞ işbirliğinde düzenlenen YAYSİS Strateji Geliştirme Çalıştayı, 26 Ekim 2022 tarihinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşti. İstanbul’un yeşil alanlarının ve doğal ekosistemlerinin korunmasını ve sürdürülebilir bir hale gelmesini amaçlayan YAYSİS projesinin ana hatlarının konuşulduğu Çalıştay'a akademisyenler, saha çalışanları, çevre ve peyzaj mühendisleri ile mimarlar katıldı.


ADİL, YEŞİL ve YARATICI İSTANBUL

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Müdürü Nilgün CENDEK’in açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay üç oturumluk bir program çerçevesinde gerçekleşti. Konuşmasında İstanbul halkının da dâhil olduğu bir yönetim anlayışının belirlenmesi gerektiğini ve YAYSİS’in de bu amaçla gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirten CENDEK; “Kurum olarak, kentimize dair olarak üretilecek projelerde kentlilerin söz sahibi olacağı şekilde ortak akılla ilerlemek, temel yaklaşımlarımızdan biri. ‘Adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul’ vizyonuyla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


KAYBOLMA TEHDİDİ ALTINDA OLAN DOĞAL YEŞİLLİKLERİ KORUMAK İÇİN

 “İstanbul, doğal zenginlikler bakımından potansiyeli yüksek olmakla birlikte giderek artan nüfus ve yoğun yapılaşma nedeniyle yeşil alanları azalan ve aynı zamanda risk altında olan bir kent. Biz, kaybolma tehdidi altında olan doğal zenginliklerimizi korumak ve kente nefes aldıracak yeni yeşil alanlar oluşturmak adına Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı olarak BİMTAŞ işbirliği ile bu projeyi başlattık. İstanbul Yeşil Alan Yönetimi Strateji Belgesi, kentin mevcut yeşil alan envanteri oluşturularak öncelikle mevcut durumun ortaya koyulmasını, sonra da parçacıl planlama anlayışının aksine ekosistem değerlerini ve işlevlerini koruyan bütüncül bir mavi-yeşil altyapı sistemi oluşturulmasını ve buna yönelik stratejileri kapsamaktadır.” açıklamasında bulunan Sayın CENDEK projenin ve proje sisteminin işleyişi hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

30-31 Mart ve 16 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen YAYSİS Odak Grup Toplantılarının ardından katılımcıların fikir, eleştiri ve alana dair katkılarıyla, projenin uygulama aşamasına geçmesi için çalışmalar devam etmekte. Önümüzdeki günlerde odak grup toplantıları, çalıştay raporları ve dokümanları YAYSİS internet sitesinden yayınlanarak proje hakkında ayrıntılı bilginin de kamuoyuna sunulması planlanmakta.


YAYSİS NEDİR?

YAYSİS (Yeşil Alan Yönetim Sistemi); kent genelinde Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluk alanlarının yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin düzgün ve verimli olarak yürütülebilmesi için kurulan mekânsal bir bilgi sistemidir. Mevcut haliyle 2017 yılı hâlihazır haritaları, uygulama projeleri ve ortofotolar üzerinden yapılan tespitlerle oluşturulmuş olan sistem, 2022 yılı itibariyle güncel veriler ışığında, arazi morfolojisine göre drone, mobil lidar veya yersel ölçme yöntemleri aracılığıyla hibrit olarak ölçülerek yeniden sayısallaştırılmaktadır. İstanbul için uzun soluklu bir dokümantasyon sağlamak, olası problem ve ihtiyaç duyulacak düzenlemelerin önceden tespit edilip bunlara yönelik ileriye dönük önlemler almak ve şehir planlamasında dijital bir veri tabanı oluşturmak amaçlanmaktadır.


YAYSİS İnternet Sitesi
Haber Tarihi: 27.10.22