UYARI: Park bahçe ve yeşil alanlar yeniden açılmış olsa da bazı hizmetler mevcut değildir. COVID-19 sırasında park operasyonlarıyla ilgili en son ayrıntılar için burayı tıklayın.

Ekosistem Kütüphanesi

Gri Balıkçıl (Adrea cinerea) - Grey Heron

Göç dönemlerinde ve kış aylarında Türkiye’nin tamamında görülen Gri...

Devamını Oku
Yalıçapkını (Alcedo atthis) – Common Kingfisher

Ülkemizin genelinde, sulak alanlarda kış aylarında ve göç dönemleri...

Devamını Oku
Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.)

25-30 m’ye kadar boylanabilen bir ağaçtır. Gri-esmer renkli gövde k...

Devamını Oku
Karatavuk (Turdus merula) - Common Blackbird

Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı-Orta Karadeniz bölgelerinde yıl boyu...

Devamını Oku
Saksağan (Pica pica) – Eurasian Magpie

Türkiye genelinde görülen yerli bir türdür. Siyah-beyaz renkli, uzu...

Devamını Oku
Çayır Nergisi (Narcissus pseudonarcissus L).

Soğanlı bir bitki olup 20-55 x 23-32 mm boyutlarında soğanlara sahi...

Devamını Oku
Gelincik (Papaver rhoeas L.)

Gövdeleri 1 m’ye kadar boylanan ve dik büyüyen bitkilerdir. Yaprakl...

Devamını Oku
Üçgül (Trifolium repens L.)

Çok yıllık, 10-30 cm boyunda, nodalarından köklenen ve yerde sürüne...

Devamını Oku
Tüylü Laden (Cistus creticus L.)

En çok 1 m’ye kadar boylanabilen herdem yeşil çalılardır. Yapraklar yumurtamsı, geniş ters-yumurt...

Devamını Oku
Portakal Nergisi (Calendula suffruticosa Vahl.)

Dik ya da yayılıcı bir şekilde büyüyen çok dallı, 20-50 cm boyunda,...

Devamını Oku
Kaplanotu (Doronicum orientale Hoffm.)

20-60 cm kadar boylanan rizomlu bitkilerdir. Gövde seyrek olarak tü...

Devamını Oku
Karakafesotu (Symphytum tuberosum L.)

Rizomlu gövdesi 30-40 cm boyunda, ince tüylü olan çok yıllık bitkil...

Devamını Oku
Yalova Mercanı (Ruscus hypoglossum L.)

Kısa boylu, en çok 50 cm kadar boylanan, herdem yeşil odunsu bitkil...

Devamını Oku
Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus L.)

Herdem yeşil, 1-5 m boylarında sık dallı çalı ya da küçük ağaçlardı...

Devamını Oku
Sapsız Meşe (Quercus petraea (Mattuscka) Liebl.)

30 m’ye kadar boylanabilen dar tepeli ağaçlardır. Sürgünler çıplakt...

Devamını Oku
Porsuk (Taxus baccata L.)

Kapalı ormanlarda tek tepeli, sık dallı, 15-20 m’ye kadar boylanabi...

Devamını Oku
Erguvan (Cercis siliquastrum L.)

Çoğulukla 2-10 m’ye kadar boylanan boylu çalı veya ufak bir ağaçtır...

Devamını Oku
İstanbul Nazendesi (Lathyrus undulus Boiss.)

Tırmanıcı veçok yıllık otsu bitkiler olup sürgünleri kanatlı, 1-2,5...

Devamını Oku
Kızılağaç (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

Genellikle 20-30 m boylarında ağaç, bazen de boylu çalı halinde ola...

Devamını Oku
Çuhaçiçeği (Primula vulgaris Huds.)

Gövdesiz (nadiren gövdeli), çıplak veya tüylü, çok yıllık, 3-20 cm...

Devamını Oku
Süpürge Çalısı (Calluna vulgaris (L.) Hull.)

Genel görünüşü oldukça küçük, bazen 1 m’ye kadar boylanabilen herde...

Devamını Oku
Karayemiş, Laz kirazı (Prunus laurocerasus L.)

Herdem yeşil, doğal ortamında 5-6 m boyunda çalı ya da küçük bir ağ...

Devamını Oku
Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)

25-30 m’ye kadar boylanabilen bir ağaçtır. Şemsiye şeklinde tepe yap...

Devamını Oku
Mor Çiçekli Orman Gülü (Rhododendron ponticum L.)

Çalı formunda odunsu bitkilerdir. Yaprak sapı 1-1,5 cm kadar, yapra...

Devamını Oku
Hanımeli (Lonicera etrusca Santi)

Kışın yapraklarını döken, 3-4 m boylanabilen tırmanıcı odunsu bitki...

Devamını Oku
Anadolu Çoban Püskülü (Ilex colchica Pojark)

Dalları yukarıya doğru uzanan, 1-3 m boylanan herdem yeşil bir çalı...

Devamını Oku
Aslanağzı (Antirrhium majus L.)

Çok yıllık genellikle çalımsı ve 30-70 cm boyunda olan bitkilerdir....

Devamını Oku
Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.)

30 m’ye kadar boylanabilen, geniş ve dağınık tepeli ağaçlardır. Göv...

Devamını Oku
Tırnakotu (Pilosella cymosa L.)

Stolanlar, eğer varsa,kısa ve toprak içerisindedir. Rozet yapraklar...

Devamını Oku
Kızılgerdan (Erithacus rubecula) - European Robin

Karadeniz, Marmara bölgelerinde ve Ege Bölgesinin kuzeyinde yıl boy...

Devamını Oku
Peygamber Çiçeği (Centaurea hermannii F. Hermann)

Çok yıllık, 30-60 cm boyunda, dik büyüyen ve genellikle basit olan...

Devamını Oku
Akdeniz Servisi, Mezarlık Servisi (Cupressus sempervirens L.)

40 m’ye kadar boylanabilen ağaçlardır. Sürgünleri dört köşeli ya da...

Devamını Oku
Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa Moench.)

35-40 m’ye kadar boylanabilen bir ağaçtır. Tomurcukları görünen 2-3...

Devamını Oku
Gürgen (Carpinus betulus L.)

Geniş tepeli, 20-25 m boylarında, oluklu ve girintili-çıkıntılı göv...

Devamını Oku
Leylek (Ciconia ciconia)

Leylek, leylekgiller familyasından büyük ve uzun bacaklı bir kuş türü. Siyah kanat uçuş tüylerini...

Devamını Oku
Orman Sarmaşığı (Hedera helix L.)

Genellikle ağaçlar üzerinde sarılıcı ya da yerde sürünücü, 30 metre...

Devamını Oku
Arı kuşu (Merops apiaster)

Yayılışı: Türkiye’nin tamamında yaz aylarında ve göç dönemlerinde gö...

Devamını Oku
Çalı Galeteli (Crinitaria linosyris)

Yapraklar şeritsi mızraksı ila ters mızraksı, tüysüz, kenarlı sivil...

Devamını Oku
Ak Pelikan (Pelecanus onocrotalus)

Fiziksel Özellikleri

Kan...

Devamını Oku
Güz lalesi, Çiğdem (Crocus pulchellus Herb.)

Soğanları sert, pulları zarımsı veya deri gibi sert olan monokotil...

Devamını Oku
Kocayemiş (Arbutus unedo L.)

Herdem yeşil, boyu genellikle 4 m’den az olan bir çalı, bazen de 7-...

Devamını Oku
Pırnal Meşesi (Quercus ilex L.)

Boylu çalı veya 12-15 m’ye kadar boylanabilen herdem yeşil ağaçlard...

Devamını Oku
Flamingo (Phoenicopterus)

Kanat Genişliği: 150-170 cm

Boy...

Devamını Oku