UYARI: Park bahçe ve yeşil alanlar yeniden açılmış olsa da bazı hizmetler mevcut değildir. COVID-19 sırasında park operasyonlarıyla ilgili en son ayrıntılar için burayı tıklayın.
Blog Envanter
Tarihi Korularda Flora Tespiti Ve Tanıtım Eğitimi

Tarihi Korularda Flora Tespiti Ve Tanıtım Eğitimi

Tarihi Korularda Flora Tespiti Ve Tanıtım Egitimi

Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen hizmet içi eğitim kapsamında Tarihi Korularda Flora Tespiti ve Tanıtım Eğitimlerinin birincisi Atatürk Kent Ormanı’nda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik tarafından 28.05.2021 tarihinde saat 11:00-15:00 arasında gerçekleştirildi. Eğitime Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü’nün ilgili şefleri ve teknik personelleri katılım sağladı. Eğitim boyunca Prof. Dr. Ünal Akkemik Atatürk Kent Ormanı’nın florasını, bitki çeşitliliğini ve oradaki endemik, nadir türlerin tanıtımını yaparak tüm katılımcıları bilgilendirdi. Aynı zamanda Atatürk Kent Ormanı’nda bu bitkilerin yaşadığı iklim koşulları ve yaşam alanları hakkında bilgi verildi.

Prof. Akkemik tarafından Atatürk Kent ormanında yaklaşık 66 tane odunsu bitki ve 120’ye yakın otsu bitki tespit edilmiş olup bunların 3 tanesi endemik türdür. Tespit edilmiş endemik türler; İstanbul Nazendesi (Lathyrus undulatus), Karakafes Otu (Symphytum tuberosum subsp.nodosum) ve Sütleğen (Euphorbia amygdaloides subsp.robbiae); nadir tür ise Türk Zambağı (Lilium martagon) olarak belirtildi. Bu nadir ve endemik türler ile sapsız meşe, saplı meşe, eğreltilerin varlığı ormanın nemli türlerden oluştuğunu gösterdiği ifade edildi. Diğer yandan batı ve güney-batıya bakan yamaçlarda maki elemanlarından dikenli pırnal (kermes meşesi), akçakesme, kocayemiş gibi türlerin bulunması da Akdeniz ikliminin de etkisi olduğuna işaret ettiği bu nedenle de Atatürk Kent Ormanı’nın Karadeniz-Akdeniz bitkilerinin birlikte bulunduğu bir geçiş iklimi etkisi ve bu yönüyle de mutlak korunması gereken önemli bir ekosisteme sahip olduğu açıklandı. Kent ormanındaki endemik ve nadir türleri koruma adına neler yapılabileceği konusunda bilgiler paylaşıldı.

Atatürk Kent Orman’ında 5 tür meşe tespit edilmiştir. Bunlar; sapsız meşe, saplı meşe, Macar meşesi, kermes meşesi ve mazı meşesidir. Bu türlerden saplı meşe ile Macar meşesi tipik nemli orman türleri iken mazı meşesi ve kermes meşesi daha kurakçıl koşulların türleridir.

 Atatürk Kent Ormanında, doğal türlerimiz olan kızılçam, karaçam, sarıçam, halep çamı ve fıstık çamı ile Batı Akdeniz havzasında doğal olan sahil çamı türleri ile yoğun bir ağaçlandırma yapılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaçlandırma denemeleri kapsamında dikilen bu türlerden özellikle kızılçamlar, sahil çamları ve halep çamları bu alanda iyi gelişme göstermişken karaçamlar ve sarıçamlar daha zayıf kalmıştır. Bunun nedeni bu türlerin yetişme ortamı isteklerinin bu alanda karşılanmamasıdır. Karaçam ve sarıçam genellikle yüksek rakımlarda yetişen ağaç türleridir. Ayrıca, Atatürk Kent Ormanı uzun bir zamandan bu yana insan etkisi altında olduğundan mahalle halkı tarafından erik ve kiraz ağacı aşılamaları yapılmıştır. İstilacı türlerden biri olan ve egzoz gazı emilimi yapan Cennet ağacı da Atatürk Kent Ormanı’nda yoğun olarak bulunmaktadır.

Atatürk Kent Ormanı gezisi sırasında rastladığımız ve Prof. Dr. Ünal Akkemik’in peyzaj uygulamaları için önerdiği örnek türler şunlardır:

• Kızılcık (Cornus sanguinea): Oldukça gösterişli beyaz çiçekleri vardır ve İstanbul’un doğasında yaygın bir şekilde bulunmaktadır.

• Katırtırnağı (Spartium junceum): Oldukça gösterişli sarı çiçekleri olan bir çalı türüdür ve hem görsel hem de kanaatkâr bir türdür.

• Ateş dikeni (Pyracantha coccinea): Yaygın olarak peyzajda da kullanılmakta olan doğal bir türdür. Çit bitkisi olarak daha sık kullanılabilir.

• Meşe ağaç türleri (saplı, sapsız, mazı, pırnal ve Macar meşesi, Türk meşesi vb.): Bunlar doğal meşe türleri olup İstanbul park ve bahçeleri ile korularında kullanılması gerekli olan ağaçlardır.

• Gürgen (Carpinus betulus): Bu ağaç türü de yol ağacı ve parklarda kullanılabilir. Yurt dışından getirilen piramidal formları İstanbul’un bazı yollarında kullanılmıştır. Doğal türün kullanılması daha uygun olacaktır.

• Laden türleri (Cistus salviifolius ve C.cretigus): Yol şevlerinde yer örtücü olarak kullanılabilir.

• Tırfıl türleri (Cytisus hirsutus, C.scoparius): Sarı çiçekli ve görsel çalılardır.

• Borcak türleri (Genista carinalis, G.januensis, G.monspessulana, G.tinctoria): Sarı çiçekli ve görsel çalılardır.
Haber Tarihi: 07.06.21