UYARI: Park bahçe ve yeşil alanlar yeniden açılmış olsa da bazı hizmetler mevcut değildir. COVID-19 sırasında park operasyonlarıyla ilgili en son ayrıntılar için burayı tıklayın.
Blog Envanter
İstanbul’un Yeşil Alan Sağlığı

İstanbul’un Yeşil Alan Sağlığı

 İstanbul’un sağlıklı yeşil alanlarının sağlığı ve sürdürülebilirliği bizim için önemli. Yeşil alanlarımızda görülen bitki zararlıları ve hastalıklarının yayılmasını önlemek için mücadele ediyoruz. Ekosistem için zararlı, toksik etkisi olabilecek mücadele yöntemleri tercih etmiyoruz. Yeşil alanlarımızda düzenli olarak survey çalışmaları yapılmaktadır. Ancak zaruri hallerde; hastalıklar ve zararlıların yayılımını engellemek için kimyasal ilaç kullanıyoruz. Bitkilerimizde görülen çok tehlikeli zararlı böcek ve mantar hastalıklarının, son 10 yılda yeşil alanlarımıza hızla bulaştığını tespit ettik. Bu nedenle, yeşil alanlarımızda, olabildiğince İstanbul doğal bitkilerini kullanmaya başladık. Biz her ne kadar alanlarımızda tüm tedbirleri almaya çalışsak da, alanlarımıza komşu özel arazilerden rüzgâr ve yağmur gibi doğal yollarla da alanlarımıza taşınmaya devam etmektedir. Son yıllarda ağaçlarımızda görülen bu hastalıklar çok tehlikeli ve hızlı yayılım gösterdikleri için, mücadelede ilaçlamanın da etkisiz olduğu hastalıklar olup, maalesef ağaçlarımızın kesilmesi ile sonuçlanmıştır. İstanbul’da ağaçlarda iki zararlı böcek ve mantarların sebep olduğu çınar kanseri sıklıkla görülmektedir. Yayılımı hızlı, mücadelesi zor olan bu zararlılar ve hastalıklar nedeniyle ağaçlarımız için büyük bir tehdit altındadır. Bu hastalıklar ile sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, yeşil alanlarımızda en çok görülen zararlı böcek ve bitki hastalıkları için mücadele yöntemleri ve tedbirleri aşağıda anlatılmıştır.

BÖCEKLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ


ÇAM KESE BÖCEĞİ (Thaumetopoea pityocampa)


Galerideki ilk resimde tırtıl devresi görülen ve yeşil alanlarımızda bulunan ibreli ağaçlara (çam türleri) konukçusu olan bu böcekler, ağaçların yapraklarını yiyerek beslenirler. Bu tırtıl sadece ağaçlar da, değil alerjik bünyeye sahip insanlarda da toksik etki yapıp hastalık nedeni olurlar. Tırtılların dış vücutlarında bulunan ince kıl dikenler insanların özellikle ellerine bulaştığında çok tehlikeli olmaya başlarlar. Ellerin gözlere teması ise göz enfeksiyonlarına da sebep olur. Mekanik olarak mücadele ettiğimiz böcek keseleri, ağaç üzerinden tek tek kesilip toplanarak, önlemler alınarak yakılmaktadır. 

TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ (Anoplophora chinensis)


Turunçgil uzun antenli böceği, İstanbul dışından taşınan ve oldukça hızlı yayılım gösteren bir zararlıdır. Pek çok ağaç türünün konukçusu olabilmektedir. Yoğun olarak İstanbul’un Avrupa yakasında görülmekle birlikte, en az 15 ilçemizde tespit edilmiştir. Böceğin konukçusu olduğu ağaçların kesilmesi tek mücadele yoludur.

Tespit edilen hasta ağacın, etrafındaki 100 metrelik çemberde kalan tüm ağaçların kesilip imha edilmesi gereklidir. Ayrıca mekanik mücadele çemberi dışında 2km mesafede kalan alanlar tampon bölge olarak sınırlanarak, sürekli gözetim altına tutularak, hastalığın yayılımı kontrol edilir.


ÇINAR AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN DOKU BOZUKLUĞU KANSERİ (Ceratocystis platani) VE MÜCADELE YÖNTEMİ

Galerideki 3. resimde çınar ağacının gövdesinde birçok noktada görülen mantar (fungal) hastalığıdır. İstanbul’da son 10 yıldır görülen, Doku Bozukluğu Kanseri (Ceratocystis platani) ile mekanik-kimyasal-biyolojik mücadele yöntemleri bulunmamaktadır. Hasta bir ağacın ömrü; ağacın yaşına ve sağlığına bağlı olup, 2-7 yıl arasında değişmektedir. Bu hastalık, İstanbul’da bulunan asırlık çınarların ölümlerine sebep olmaktadır. Hastalığın yayılması çok hızlıdır. Hâkim rüzgâr, yağmur, kuşlar, böcekler, insanların giysileri; ayakkabıları ile taşınarak kolayca bitkilere bulaşmaktadır. Hasta ağaçların çevresinde yapılan alt yapı çalışmalarından çıkan hafriyat toprağı, bitki bakımları için kullanılan aletler hastalığın bulaşmasının diğer nedenleridir. Budama çalışmaları nedeniyle oluşabilecek bulaş riskinin önlenmesi için, budanma sırasında çıkan toz ve talaşın, ağacın altına serilen geçirimsiz örtü üzerinde toplanması ve bu toplanan budama atıklarının, sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bakımı yapılacak her bir ağaçta kullanılacak aletlerin steril olması gerekmektedir. Hastalık mücadelesindeki diğer önemli husus, bulaş riskini önleyici özel tedbirler alınarak kesilen hasta ağaçların, köklerinin de sökülerek alandan ivedilikle uzaklaştırılmasıdır.  Haber Tarihi: 04.10.21