UYARI: Park bahçe ve yeşil alanlar yeniden açılmış olsa da bazı hizmetler mevcut değildir. COVID-19 sırasında park operasyonlarıyla ilgili en son ayrıntılar için burayı tıklayın.
Geleceğin Belediyeleri İçin Dev Platform

Geleceğin Belediyeleri İçin Dev Platform

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, döngüsel ekonomiye dijital geçişi hızlandırmak üzere Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı tarafından fonlanan CircularPSP isimli proje kapsamında; Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ile projenin inovasyon ortağı TAGES, döngüsel ekonomi alanında gereksinim ve ihtiyaçları belirlemek üzere özel sektör, stklar ve üniversitelerden uzmanlarla birlikte Zemin İstanbul’da odak grup çalışmalarını gerçekleştirdi.


Circular PSP Projesi* 5.64 milyon Avro yatırımla, 7 ülkeden 7 tedarikçiyi bir araya getiriyor. Avrupa genelinde 45 milyon vatandaşı temsil eden platform, yenilikçi döngüsel ekonomi çözümlerinin planlanması, satın alınması ve uygulanması yoluyla ‘Döngüsel Ekonomi’ye dijital geçişi hızlandırmak amacıyla ortak bir payda etrafında gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarına öncülük ediyor.


Platform, proje kapsamında gerçekleştirilecek dört aşamalı bir ihale sonucunda hayata geçirilecek. İhalenin birinci aşaması ihale öncesi hazırlık, ikinci aşaması ihale çağrısının yapılması ve platform ile ilgili çözüm öneri tekliflerini değerlendirilmesi, üçüncü aşaması çözüm önerilerinden bir prototip oluşturulması, son aşaması ise dijital platformun hayata geçirilmesi olarak belirlendi.


Bu dijital platform aracılığıyla Avrupa Birliği’nin önemsediği ve bir politika haline getirdiği döngüsel ekonomi kavramı yaygınlaştırılması hedefleniyor.


Platformun, KOBİ ve şehirlerin kullanımına yönelik olarak geliştirilecek olan yapay zekâ temelli dil modelleri üzerine kurulmuş bir veri analiz uygulaması olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.


ODAK GRUP ÇALIŞMASI VE HEDEFİ


CircularPSP Projesi kapsamında geliştirilecek platform için üç farklı grup ile bir odak grup çalışması devam ediyor. Çalışmanın amacı; platformdan beklentileri, döngüsel ekonomi kavramının sundukları ile kullandığımız uygulamaların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak ve bu doğrultuda ihtiyaç ve gereksinimleri belirlemek. Birinci grup yerel yönetim çalışanları, ikinci grup döngüsel ekonomi uzmanları ve üçüncü grup ise döngüsel ekonomiyi uygulayan, çözümler geliştiren ve de ihaleye katılabilecek yerel işletmelerden oluşuyor.


Yapılan odak grup çalışmalarıyla;


• Döngüsel ekonomi kapsamındaki akademik çalışmaların değerlendirilip, akademisyen görüşlerinin alınması

• Yazılım sektöründen gelen katılımcı şirketlerin geri bildirimlerinin değerlendirilmesi

• Proje Çıktısı olacak Dijital Platform hazırlanması için öneri, ihtiyaç ve gereksinimlerin belirlenerek, verisel analizlerin yapılması hedefleniyor.

*(Ticarileşme Öncesi Tedarik Yoluyla Döngüsel, Yenilikçi, Koşullara Hızlı Uyum Sağlayan ve Kendini Yenileyebilen Belediyeler İçin Kamu Hizmeti Platformları / Public Service Platforms for Circular, Innovative and Resilient Municipalities Through PCP)


Proje web sitesi için tıklayınız
Haber Tarihi: 15.05.23