İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması Ön Seçim Sonuçları Açıklandı

Sonuçlar için >

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı olarak, İstanbul Senin, Geleceğine Birlikte Karar Verelim düşüncesinden ve yeni nesil belediyecilik anlayışından hareketle, kentsel yeşil alanlarımızı birlikte hayal etmek ve birlikte tasarlamak istiyoruz. Bu birliktelik için, yarışma sürecine paralel olarak, katılımı artırmak amacıyla çeşitli bilgilenme/bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi ve tüm paydaşların katılımını sağlayacak karar verme mekanizmalarını, tasarımdan denetlemeye kadar her aşamada hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yarışma aracılığıyla, Haliç kıyılarının, çağdaş̧, yenilikçi ve kent ekosistemlerine saygılı çevre yaratılması anlayışı kapsamında düzenlenmesini, güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesini ve ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanmasını amaçlıyoruz.

Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Ön seçime başvuru için;
Son Tarih: 13.02.2020