UYARI: Park bahçe ve yeşil alanlar yeniden açılmış olsa da bazı hizmetler mevcut değildir. COVID-19 sırasında park operasyonlarıyla ilgili en son ayrıntılar için burayı tıklayın.
Blog Envanter
Ufuk2020 Programı Kapsamında Yatırım Kazanıldı

Ufuk2020 Programı Kapsamında Yatırım Kazanıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin ve Özyeğin Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ‘’procuRE: Binalarda %100 Yenilenebilir Enerji Tedariği için Yenilikçi Çözümlerin Satın Alınması’’ projesi Avrupa Komisyonunun Ufuk2020 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Resmi olarak Aralık 2020 itibariyle başlayan proje, 7 Milyon Euro Ar-Ge yatırımı alarak, yenilenebilir enerji uygulamalarını destekleyecektir.

İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü’nün yürütücü olarak yer aldığı aldığı proje kapsamında, AB bünyesinde, farklı şehirlerde yer alan mevcut kamu binalarının %100 yenilenebilir enerji ile beslenebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ve proje kapsamında seçilen Davutpaşa’da yer alan İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okul binasında uygulanmak üzere, çeşitli Ar-Ge firmalarından, yenilikçi ve özgün yenilenebilir enerji sistemleri geliştirmeleri beklenmektedir. Geliştirilen bu sistemler ihale yöntemi ile satın alınarak kamu binalarında uygulanacak ve proje ekibi bu çalışma kapsamında, binanın %100 yenilenebilir enerji seviyesine ulaştırılmasını sağlayacak gerekli çalışmaları yürütecektir.

Ortaklar: KSSENA (Koordinatör), ,İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özyeğin Üniversitesi , EMPRICA, EURAC ve ELIAT, Barselona, Nurenberg ve Porto Belediyeleri


Detaylar için https://procure-pcp.eu  web sitesini inceleyebilirsiniz.
Haber Tarihi: 31.08.21