UYARI: Park bahçe ve yeşil alanlar yeniden açılmış olsa da bazı hizmetler mevcut değildir. COVID-19 sırasında park operasyonlarıyla ilgili en son ayrıntılar için burayı tıklayın.
İstanbul Biyoçeşitlilik Projesi Paneli

İstanbul Biyoçeşitlilik Projesi Paneli

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, “Biyoçeşitlilik Projesi 1.Aşama Paneli”ni, 13 Mart 2024 tarihinde, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Havuzlu Salon’da, iki oturum şeklinde gerçekleştirdi.


Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan panele İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül, Prof. Dr. Neriman Özhatay’ın yanı sıra öğrenciler, akademisyenler ve İBB personelinden oluşan 160 kişilik bir grup katılım gösterdi.


Panelde, İstanbul’da sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekosistem varlığı için insan, çevre ve çevre yapıları arasındaki etkileşimler konusunda, araştırmalar ve çalışmaların yapıldığı “İstanbul İli İSKİ İçme Suyu Havzaları, Kent Ormanları ve Korularının Flora, Fauna, Liken Türlerinin Tespiti, Toprak Analizleri ve Ekolojik Risk Değerlendirme İşi” proje verileri kamuoyuyla paylaşıldı.


İSTANBUL VE BİYOÇEŞİTLİLİK


Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul, Akdeniz ile Avrupa-Sibirya coğrafi bölgeleri arasındaki geçiş zonunda kalan konumu, doğal güzellikleri, ormanlık alanları, su kaynakları ve barındırdığı farklı habitatlar ile birlikte birçok ekosistemi barındırıyor. İstanbul’da sürdürülebilir bir kentsel ekosistem ise insan, çevre ve çevre yapıları arasındaki kurulan doğru ve sağlıklı etkileşim ile mümkün.


İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü, 2023 Ocak- 2024 Şubat dönemleri arasında kentsel sistemlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili ekolojik temelli stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak amacıyla ‘biyoçeşitlilik projesi’ yürüttü. İstanbul Biyoçeşitlilik Projesi’nin birinci aşamasında, kent ekosisteminde önemli yere sahip 9 adet Tarihi Koru, 4 adet Kent Ormanı ve 5 adet İçme Suyu Havzası özelinde tüm canlı ve cansız bileşenlerinin tespiti ile canlıların doğal yaşam ortamlarının korunması, bozulmuş habitatların restorasyonu hedeflenerek ekolojik risk değerlendirildi.


Panele ait Yönetici Özetine Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Haber Tarihi: 28.03.24