UYARI: Park bahçe ve yeşil alanlar yeniden açılmış olsa da bazı hizmetler mevcut değildir. COVID-19 sırasında park operasyonlarıyla ilgili en son ayrıntılar için burayı tıklayın.
Blog Envanter
Deniz Ekosistemini Gözlemliyoruz

Deniz Ekosistemini Gözlemliyoruz

İstanbul Halkı’nın yaban hayatı konusundaki farkındalığını artırmak ve deniz ekosistemi içerisinde yaşayan canlı türlerinin korunması yönünde algı oluşturmak için WWF ile işbirliği içerisinde İstanbul Boğazı’nda yunus gözlem etkinliği gerçekleştirdik.

Denizlerin biyolojik çeşitliğinde çok önemli bir yeri olan yunusların İstanbul boğazında bulunan, yaşam alanlarının belirlenmesi, hareketlerinin incelenmesi ve yaşadıkları bu alanların korunarak nesillerinin devamının sağlanması amacıyla notlarımızı aldık.

İstanbul Boğazında sıklıkla üç yunus türü; Tırtak (Delphinus delphis), Afalina (Tursiops truncatus) ve Mutur (Phocoena phocoena) bulunmakta olup, etkinlik gününde özellikle 2 türe yoğun olarak rastlanılmıştır.

*Afalina türü; yerleşik resident olarak adlandırdığımız şekilde 4 mevsim, 12 ay boyunca İstanbul ve çevresindeki kıyısal alanlarda bulunmaktadır.

*Mutur türü; en ufak tür olan bir alt tür olup, 5.000 yıl öncesine kadar Antarktika’daki akrabaları ile ilişiği kesildiği için zamanla Marmara’da yaşayan İstanbul’a özgü nadir bir tür haline gelmiştir.

*Tırtak türü; göç yapabilen bir tür olup, zamanla İstanbul’a alışarak hem göçebe hem de yerleşik olarak İstanbul civarında yaşamaya da başlamışlardır. Kökenleriyle hala bir ilişkisi olduğu için, alt tür olarak kabul edilemez.

Gözlem gününde deniz trafiğinin yoğun olmaması ve denizin de durgun olması sebebiyle görülen yunusların suyun yüzeyinde ve gruplar halinde hareket ettikleri ve ne kadar mutlu oldukları gözlemlenmiştir.
Haber Tarihi: 24.05.21